– Ut fra prognosene skulle vi være 21392 innbyggere i Elverum. Denne veksten har vi budsjettert med, og også brukt inntektene, sier rådmann Kristian Trengereid. I gjennomsnitt betyr hver innbygger 50.000 kroner i inntekter. 335 færre innbyggere betyr 16.75 millioner kroner mindre i inntekter.

– I 2018 har vi budsjettert med et overskudd eller en buffer på 29 millioner kroner, så det er ingen umiddelbar krise, men det er med kommuneøkonomien som med privatøkonomien. Vi er nødt til å ha litt penger stående om vaskemaskinen skulle ryke. Vi må se på endringer i driften. Hvilke kommer jeg tilbake til i råbudsjettet som legger fram i september. Politikerne må ha handlingsrom, sier Trengereid.

Kortsiktig og langsiktig

Elverum må håndtere befolkningssvikten både på kort og lang sikt.

– Kortsiktig må vi sørge for å justere budsjettet til lavere inntekter. På lengre sikt må vi bruke kunnskap fra analyser som samfunnsøkonomisk institutt skal gjøre for oss om befolkning, flyttemønster og hva som gjør at folk flytter til et sted. Ut fra det må vi iverksette tiltak, sier Trengereid.

Befolkningsanalysen utføres i samarbeid med kommunene Løten, Stange, Hamar og Ringsaker

En generell trend

Assisterende rådmann Aasmund Hagen er opptatt av at svikten i befolkningsveksten ikke kun gjelder Elverum, men er et nasjonalt fenomen.

– Her må vi løfte blikket, og ikke bli for nærsynte. Utfordringene gjelder for flere enn oss, og kan bare løses sammen med dem vi har felles bo- og arbeidsmarked med, sier Hagen.

Svakeste vekst på 11 år

I hele landet ble vi 10.600 flere personer fra første til andre kvartal. Så svak befolkningsvekst har vi ikke hatt siden 2006, skriver Statistisk sentralbyrå på sine sider.

Hedmark og Oppland er de eneste fylkene i landet som ikke har fødselsoverskudd. Samlet sett har Norge et fødselsoverskudd på 5400 personer og et innvandringsoverskudd på 5.200 personer. Arbeidsinnvandringen fra Sverige og Øst-Europa har avtatt veldig. Det samme har innvandringen fra konfliktområder.