I fjor økte folketallet i kommunen med beskjedne 56 innbyggere, mens gjennomsnittlig vekst det siste tiåret er 215. Elverum har i mange år hatt den største befolkningsveksten i Hedmark, men 1. kvartal 2017 er dyster lesning:

Folketallet gikk tilbake med 16 innbyggere – bare Våler og Åmot mistet flere. Det flyttet like mange ut fra kommunen som det flyttet inn, mens også fødselsoverskuddet som i mange år har vært stabilt høyt i Elverum ble i løpet av fjoråret snudd til negative tall. Det dør nå flere elverumsinger enn det blir født nye.

Bekymringsfullt

Utviklingen i folketallet har nær sammenheng med de statlige overføringene til kommune, og her er det igjen Hamar, Ringsaker og Stange som kan glede seg mest; i 1. kvartal økte folketallet i Hamar med 49, Ringsaker med 37 og Stange med 24. Derimot var utviklingen negativ i den fjerde Hedemarken-kommunen, Løten har minus 16 – det samme som Elverum.

Åmot endte opp med den fjerde største veksten av hedmarkskommunene i fjor med pluss 89 innbyggere – noe som hadde nær sammenheng med at kommunen spanderte en gratis iPad på studenter som meldte flytting dit. Nå er «iPadeffekten» borte: Åmot har minus 23 innbyggere i 1. kvartal.

Halvparten øker

11 av hedmarkkommunene økte folketallet, av dem flere kommuner som lenge har slitt med negative tall – som Engerdal, Åsnes, Eidskog, Folldal, Grue og Rendalen.

Det er innvandringen som sørger for veksten i folketallet i Hedmark; bare Eidskog og Folldal øker av andre årsaker. Hedmark fikk 36 nye innbyggere i 1. kvartal, mens antall innvandrere var 432.