140 Åmot-studenter meldte flytting for en iPad

ØKER: Ordfører i Åmot, Ole Gustav Narud, hadde ideen til å motivere studenter til å melde flytting til Åmot. Det har gitt et godt tilskudd til kommuneøkonomien.

ØKER: Ordfører i Åmot, Ole Gustav Narud, hadde ideen til å motivere studenter til å melde flytting til Åmot. Det har gitt et godt tilskudd til kommuneøkonomien.

Åmot kommune tilbyr studenter som melder flytting en iPad som premie. Så langt har 140 benyttet seg av tilbudet. Det betyr 7 millioner kroner mer i årlige inntekter.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Rådmannen i Elverum har gjentatte ganger poengtert hvor viktig det er for kommuneøkonomien at befolkningstallet i kommunen øker i takt med resten av landet.

– Befolkningsøkning er enda viktigere for oss, sier ordfører i Åmot, Ole Gustav Narud, som hadde ideen til å oppmuntre studentene ved Høgskolen i Innlandets avdeling på Rena til å melde flytting til Åmot.

– Vi diskuterte det i kommunestyret i juni, så ideen ble forankret der. Ved studiestart fikk alle studentene en konvolutt med diverse informasjon, blant annet tilbudet om å få en iPad om de melder flytting, forteller Narud.

LES OGSÅ:

Øker mest prosentvis

Utover året har stadig flere studenter meldt flytting. iPaden får de om de henvender seg i serviceskranken med flyttemeldingen som dokumentasjon.

– Så langt i år har 140 studenter meldt flytting. Det betyr 3,5 millioner kroner i inntektsøkning for kommunen annet halvår. Helårsvirkningen er 7 millioner kroner. Det er veldig viktige inntekter for kommunen. Ordningen gjør at Åmot i 2016 er den kommunen i Hedmark som øker mest prosentvis i 2016, sier Narud.

– Studentene har vel krav på kommunale tjenester om de melder flytting eller ei?

– De har krav på tjenester innen helse og omsorg på lik linje med andre innbyggere. Dessuten er det storforbrukere at kulturhusets tilbud. Jeg synes en ordning med oppmuntring for å få dem til å melde flytting er en bedre ordning enn å kreve at alle studenter skal melde flytting. Mange studenter bor ikke i kommunen de studerer i, sier Narud.

Også soldater

Han regner med at ordningen med en oppmuntringspad til studenter kommer til å fortsette. Han har også lyst til å utvide ordningen til å gjelde soldater i Rena leir.

– Mange i Forsvaret har Rena som bosted noen år. Vi jobber nå sammen med Forsvars-kommuner i Nord-Norge for å finne ut hvordan vi best skal oppmuntre soldatene til å melde flytting. Det er ikke sikkert Ipad er det rette her, men det skal vi komme tilbake til, sier Narud.

Beregnes to ganger i året

Inntektsberegningene for kommunene gjøres to ganger i året, 1. januar og 1. juli.

– Vi skal ta en ny diskusjon om saken i kommunestyret. Studentene er det nok mest naturlig å henvende seg til i forbindelse med studiestart på høsten. Soldatene kan vi jobbe i forhold til hele året. Flyttemeldinger til kommunen er kjærkomne uansett når på året de kommer, sier Ole Gustav Narud.

LES OGSÅ: – iPad god motivasjon for flytting

Artikkeltags