Rådmannen i Elverum har gjentatte ganger poengtert hvor viktig det er for kommuneøkonomien at befolkningstallet i kommunen øker i takt med resten av landet.

– Befolkningsøkning er enda viktigere for oss, sier ordfører i Åmot, Ole Gustav Narud, som hadde ideen til å oppmuntre studentene ved Høgskolen i Innlandets avdeling på Rena til å melde flytting til Åmot.

– Vi diskuterte det i kommunestyret i juni, så ideen ble forankret der. Ved studiestart fikk alle studentene en konvolutt med diverse informasjon, blant annet tilbudet om å få en iPad om de melder flytting, forteller Narud.

LES OGSÅ:

Øker mest prosentvis

Utover året har stadig flere studenter meldt flytting. iPaden får de om de henvender seg i serviceskranken med flyttemeldingen som dokumentasjon.

– Så langt i år har 140 studenter meldt flytting. Det betyr 3,5 millioner kroner i inntektsøkning for kommunen annet halvår. Helårsvirkningen er 7 millioner kroner. Det er veldig viktige inntekter for kommunen. Ordningen gjør at Åmot i 2016 er den kommunen i Hedmark som øker mest prosentvis i 2016, sier Narud.

– Studentene har vel krav på kommunale tjenester om de melder flytting eller ei?

– De har krav på tjenester innen helse og omsorg på lik linje med andre innbyggere. Dessuten er det storforbrukere at kulturhusets tilbud. Jeg synes en ordning med oppmuntring for å få dem til å melde flytting er en bedre ordning enn å kreve at alle studenter skal melde flytting. Mange studenter bor ikke i kommunen de studerer i, sier Narud.

Også soldater

Han regner med at ordningen med en oppmuntringspad til studenter kommer til å fortsette. Han har også lyst til å utvide ordningen til å gjelde soldater i Rena leir.

– Mange i Forsvaret har Rena som bosted noen år. Vi jobber nå sammen med Forsvars-kommuner i Nord-Norge for å finne ut hvordan vi best skal oppmuntre soldatene til å melde flytting. Det er ikke sikkert Ipad er det rette her, men det skal vi komme tilbake til, sier Narud.

Beregnes to ganger i året

Inntektsberegningene for kommunene gjøres to ganger i året, 1. januar og 1. juli.

– Vi skal ta en ny diskusjon om saken i kommunestyret. Studentene er det nok mest naturlig å henvende seg til i forbindelse med studiestart på høsten. Soldatene kan vi jobbe i forhold til hele året. Flyttemeldinger til kommunen er kjærkomne uansett når på året de kommer, sier Ole Gustav Narud.

LES OGSÅ: – iPad god motivasjon for flytting