Nettoinnvandringen til Norge i første kvartal var tre ganger høyere enn fødselsoverskuddet. Norge fikk 5.500 flere innvandrere i første kvartal, mens fødselsoverskuddet, som er antall døde minus antall fødte, ble på 1.700, viser tall Statistisk sentralbyrå (SSB) la fram tirsdag.

Til sammenligning var fødselsoverskuddet i Norge i første kvartal i fjor på 2.400, og året før var det 3.500.

Folketallet dras likevel opp av innvandringen, som var på 13.300 i første kvartal. Samtidig ble det registrert 7.800 utvandringer, noe som gir en nettoinnvandring på 5.500 personer. Det er 1.000 færre enn i samme periode i fjor.

Innvandringen av syriske borgere er nesten like høy som fødselsoverskuddet, og syrere står for nesten en tredel av nettoinnvandringen med 1.600 personer. Fra Polen og Litauen var nettoinnvandringen rundt 400 fra hvert land. Deretter følger nettoinnvandring fra Eritrea og India med henholdsvis 300 og 200 personer.

Folketallet i Norge var 5.302.778 ved utgangen av kvartalet. Det er 7.159 høyere enn ved årsskiftet.

Folketilveksten i Akershus var på 1.910 personer og høyest i landet. Her skyldes veksten hovedsakelig innenlands flytting – fødselsoverskuddet var kun på 241 personer.

Hovedstaden fikk 1.267 flere innbyggere, men her var bildet motsatt, nesten hele veksten skyldes et fødselsoverskudd på 1.142. Folketallsveksten i Oslo er bare vel halvparten av tidligere anslag fra SSB, som har vært på vel 8.000 årlig.

Fem fylker fikk færre innbyggere i første kvartal: Sogn og Fjordane (-161), Hedmark (-100), Finnmark (-73), Oppland (-30) og Telemark (-5).