Gå til sidens hovedinnhold

Befolknings- og arbeidsplassutvikling i Trysil

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi skal snart i gang med å jobbe med ny kommuneplan for Trysil og diskusjonene har så vidt startet. Trysil Arbeiderpartis overordnede målsetting er positiv befolkningsutvikling i Trysil. Hvorfor er det så viktig? Jo, fordi hele inntektssystemet til Kommune-Norge er bygget opp etter antall innbyggere. Kommunen får overføringer fra staten i relasjon til antall innbyggere. Synker innbyggertallet, får vi mindre inntekter, og vi vil måtte kutte i tjenester til innbyggerne. Derfor bør alle vi tryslinger være opptatt av hvordan Trysil kan få flere innbyggere, for det er svært få av oss som synes det er ok å kutte i tjenestetilbudet… I tillegg er det viktig at de som bor her over lenger tid melder flytting til Trysil, ikke alle er klar over dette.

Det er en tett sammenheng mellom arbeidsplassutvikling og befolkningsutvikling. Som utgangspunkt er det greit å tenke at den letteste måten å få flere tryslinger på er å skape flere helårs arbeidsplasser. Sesongarbeid holder oftest ikke, folk må ha en jobb hele året for å kunne bosette seg her og livnære seg og evt familie. Det samme gjelder stillingsstørrelse, det er viktig at vi tilbyr hele stillinger både i privat og kommunal sektor – de færreste flytter til Trysil for en 20% stilling.

Arbeiderpartiets mantra er arbeid til alle. Det betyr en offensiv næringspolitikk kombinert med at vi er opptatt av et anstendig arbeidsliv og står støtt på arbeidsfolkets side. Vi mener Trysil Arbeiderparti er det partiet som har vært toneangivende i næringspolitikken i Trysil, de siste årene særlig når det kommer til å utvikle helårs arbeidsplasser. Vi har stått i bresjen for et offentlig-privat samarbeid vedr helårs reiselivssatsing siden sykkelprosjektet kom på banen. Vi ønsker at Trysil kommune fortsatt skal være med på videre satsing. Gjennom stisykkelsatsingen har Trysil fått flere helårs arbeidsplasser og vi opplevde positiv befolkningsutvikling. Trysil Arbeiderparti mener det er helt rett å satse videre på et bærekraftig reiseliv som har vært vår suksess i over 50 år. Vi må ikke miste fokus på «hjørnesteinsbedriften» selv om vi selvsagt også skal jobbe for å utvikle et mangfoldig næringsliv i Trysil og ikke lukke øynene for andre muligheter.

I Trysil har vi omgjort tapte arbeidsplasser i primærnæringene til nye arbeidsplasser i reiselivet, nå er utfordringen å få flere av disse til å bli helårs stillinger. Reiselivet har fått en bråstopp pga coronaen, men vil komme tilbake når smittevernstiltakene opphører. Interessen for og etterspørselen etter våre naturbaserte opplevelser er minst like stor som før. Reiselivet er en arbeidsintensiv næring – dvs at det er mange som kommer til å jobbe i næringen, den robotoseres ikke. Reiseliv er møte mellom mennesker og vertskap – selv om tjenester også her digitaliseres og automatiseres vil det fortsatt være betydelige mengder arbeidsplasser. Trysil har alle forutsetninger for å lykkes, vi jobber med naturbaserte opplevelser, vi har investeringsvilje, vi har kompetanse og vi har samarbeid. Vi ligger et hestehode foran våre konkurrenter - også når det gjelder utbygging av sommerattraksjoner.

Det er bare å gasse på videre, vi kan omdanne enda flere sesongarbeidsplasser til helårs arbeidsplasser om vi jobber sammen – offentlig og privat. Vi må fortsette å investere i infrastrukturen for stisykling, vi må legge til rette for og delta i sentrumsutvikling, vi må sikre fortsatt bærekraftig utvikling og vekst og vi må sikre at vi får inn penger til videre investeringer, markedsføring, forskjønning og andre fellesgoder. Dette er noen av de utfordringene vi står ovenfor og som vi i Trysil Arbeiderparti ønsker å bidra til å løse.

Vi har tro på godfotteorien til den meritterte fotballtreneren Nils Arne Eggen – fortsette å utvikle det man er god på. Ikke gi bort våre konkurransefortrinn til våre konkurrenter. Trysil er spesielt gode på reiseliv - det er en kjempestor mulighet!

Turid Backe-Viken, Even Eriksen og Malin Åkesson
Trysil Arbeiderparti

Kommentarer til denne saken