(Hamar Dagblad)

Inspirert av prosesjonen i sin hjemby Bergen har Erling Behrens, leder for byens 17. mai-komite, lenge hatt tanker om å arrangere noe lignende i Hamar. I år lot det seg endelig gjennomføre og borgertoget fikk gode skussmål både fra deltakere og tilskuere langs løypa. På forhånd ble det annonsert at det ville bli premiering for mest underholdende innslag, stiligste innslag og mest arbeidskrevende innslag. I juryen satt Mocci Ryen og Jan Inge Steensen, og de var ikke i tvil om hvem som skulle få utmerkelsen i siste kategori. Den tilfalt nemlig Erling Behrens for den formidable innsatsen som ble lagt ned for at borgertoget skulle bli en realitet.

– Jeg forventet ikke noe pris, men jeg fikk en mistanke om at det var noe i gjære når juryen ikke ville fortelle meg hvem som skulle få den siste prisen. Det har vært mye arbeid og forberedelser for å få realisert borgertoget. Nå skal vi evaluere, men vi håper dette blir videreført, sier han.

– Borgertoget skapte liv og entusiasme og slik må vi ta vare på, sier Mocci Ryen.

Prisen for mest underholdene innslag gikk til Hamar Teater som stilte med om lag 20 personer i opptoget. Der hadde deltakerne fått velge kostymer fritt fra teaterets bugnende garderobe, så det var litt av et syn der de skled gjennom byens gater i flagrende gevanter med egen bil og tralle.

– Vi ble møtt av blide folk overalt, og vi synes det er morsomt å vise oss fram. Det var veldig hyggelig å gå i borgertoget, og vi håper dette også arrangeres neste år. Da må vi i så fall overgå innslaget vi hadde i år, sier Jonas Kippersund.

– Stoppested Verden klarte dessverre ikke å stille i år, men om det blir noe neste år skal vi stille opp. Og nå ser vi hvor Hamar Teater har lagt lista, sier Mocci Ryen og ler.

Premien for stiligste innslag tilfalt Motorveteranene Hedmark. De stilte opp i kortesjen med fire veteranbiler, hvorav den ene faktisk gikk som russebil i 1960.

– Borgertoget var veldig hyggelig, og det ble en god opplevelse for oss, sier Sigvald Buviken på vegne av klubben.