– Besøkssenter Rovdyr Østerdalen vil være viktig for å spre kunnskap om de store rovdyrene og på den måten bidra til en faktabasert debatt om rovviltpolitikken. Derfor har regjeringen bevilget 2,5 millioner kroner til et besøkssenter om rovdyr, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Regjeringen bevilget i revidert nasjonalbudsjett i år 2,5 millioner kroner til etablering av et nytt besøkssenter om rovdyr i Hedmark.

Miljødirektoratet behandlet fire søknader om å bli autorisert rovdyrsenter i Hedmark. Ut fra en vurdering av faglige kriterier vedtok Miljødirektoratet i august å autorisere Besøkssenter Rovdyr Østerdalen i Koppang i Stor-Elvdal kommune.

Vedtaket ble for øvrig påklaget av Høgskolen i Innlandet, avdeling Evenstad. Klima- og miljødepartementet har imidlertid opprettholdt Miljødirektoratets vedtak.

– Det er på høy tid med et slikt senter i denne regionen som er det eneste området med faste bestander av alle de fire store rovdyrartene i Norge. Det nye besøkssenteret i Koppang i Hedmark vil gi et løft for informasjonen om rovdyr, sier Ola Elvestuen.

For å kunne bli et autorisert rovdyrsenter, stilles det krav om blant annet:

  • Lokal forankring og samarbeid med lokale og regionale aktører og forvaltning.
  • Kvalitet og omfang av informasjonstilbudet tilgjengelig gjennom utstillinger, naturveiledning og annen formidling. Formidlingen skal være faglig objektiv og oppdatert.
  • Lokalisering mht. infrastruktur, besøksgrunnlag, tilgang til attraksjoner som natur- og kultursti, rasteplasser, utkikkspunkt og opplevelser.
  • Tilbud om aktiviteter på/i tilknytning til senteret.
  • Åpningstider, besøkstall og kvalifisert bemanning.