Ben­te Elin: – Le­ver fint med å bli vra­ket

Tid­li­ge­re Lø­ten-ord­fø­rer Ben­te Elin Lil­le­øk­seth ble vra­ket fra no­mi­na­sjons­ko­mi­te­ens for­slag til ny stor­tings­lis­te. – Det le­ver jeg fint med, sier Lil­le­øk­seth, som tid­li­ge­re har vært fyl­kes­le­der i Hedmark Ap i fire år. Hun me­ner det var en fryd å gå på hus­be­søk med Nils Kris­ten Sandtrøen.