Journalisten og forfatteren, som er oppvokst i Løten, har i over 20 år oppsøkt og skrevet om de finskbeslektede folkene i Norge. Opp gjennom årene har hun også vært jevnlig på feltarbeid på norsk og svensk side av Finnskogen. Boken er utgitt på Orkana forlag og Imerslund beskriver prosjektet som meget omfattende:

– Båten ble til mens jeg rodde! Jeg trodde noen ganger at jeg kom til å drukne, men til alt hell hadde jeg gode hjelpere, sier hun til den flerspråklige nettavisen Ruijan Kaiku.

– Skogfinnene har mistet sitt finske språk og vepsernes språk blir vanskelig for de andre minoritetene. Men ellers kan disse minoritetene kommunisere med hverandre på sine respektive morsmål, sier hun til Ruijan Kaiku.

Hun understreker at hun har fått god hjelp med research og skrivearbeid fra både fra kvensk, tornedalsk og russisk hold.

Den talende undertittelen er kalt «Onhan meitä vielä – jo visst finnes vi!»

Bokens 350 rikt illustrerte sider viser de seks folkegruppene og finskbeslektede minoritetsgruppene utenfor Finlands grenser. Det vil si skogfinner og kvener i Norge, skogfinner og tornedalinger i Sverige og karelere, vepsere og ingermanlandsfinner i Nordvest-Russland.

– Disse seks folkegruppene, og de intervjuede, forteller om forskjellige grader av assimilering inn i landets dominerende kultur. Siden 1990-tallet har de alle opplevd en sterk oppblomstring av egen finskrelatert kultur i sine respektive land, opplyser Bente Imerslund til den flerspråklige nettavisen Ruijan Kaiku.

Siden 2004 har hun drevet den kunnskapsbaserte nettressursen finsk.no – og denne driver hun fortsatt.