Gå til sidens hovedinnhold

Bestemmer framtiden til sykehuset i Elverum i lukket møte tirsdag formiddag

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) vil på et lukket foretaksmøte tirsdag formiddag bestemme den nye sykehusstrukturen i Innlandet, inkludert framtiden til sykehuset i Elverum.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har innkalt til foretaksmøte i Helse Sør-Øst tirsdag 15. juni klokka 09.30. Høie vil etter foretaksmøtet, etter planen klokka 10.45, offentliggjøre foretaksmøtes beslutning for ny sykehusstruktur og lokalisering av sykehus i Sykehuset Innlandet.

Det er knyttet stor spenning til om Høie vil følge vedtakene i styrene i Sykehuset Innlandet og Helse Sør-Øst og gå inn for hovedsykehus i Moelv, akuttsykehus i Lillehammer og elektivt sykehus, samt luftambulansebase, i Elverum.

Det er et unisont ønske fra Østerdalen at sykehuset i Elverum forblir et akuttsykehus med fødetilbud.

Styreleder og daglig leder skal være til stede i foretaksmøtet. Andre styremedlemmer i helseforetaket kan også være til stede i foretaksmøtet. Styremedlemmer og daglig leder har rett til å uttale seg i foretaksmøtet. Det er ikke krav i lovverket om at foretaksmøtene skal være åpne. Derimot er foretaksprotokollen offentlig.

Østlendingen har spurt Helse- og omsorgsdepartementet om hvorfor møtet ikke er åpent. Dette er forklaringen fra seniorrådgiver Andreas Keus:

– I helseforetaksloven står det at styremøter i helseforetakene og de regionale helseforetakene som hovedregel skal holdes åpne. Foretaksmøtene er ikke omfattet av dette. Årsaken er at på styremøtene drøftes og besluttes regulering av fellesgoder av stor betydning for befolkningen. I foretaksmøtene formidles kun eiers beslutning, slik den også fremgår av de skriftlige protokollene som offentliggjøres i etterkant av møtet.

Les også

Lokale Høyre-topper før sykehusavgjørelsen: – Frykter vi må sette i verk plan B

Kommentarer til denne saken