Torsdag ble Anno Bevaringssenter offisielt åpnet. Med dronning Sonja i spissen for høytidelighetene, står det nye bygget ved Glomdalsmuseet i Elverum klart til bruk. Museumsansatte i hele gamle Hedmark har funnet fram til sammen 170.000 gjenstander som er registrert og digitalisert. 100.000 av dem skal lagres i det nye senteret og bevares for framtida. Det nye bygget som er et spleiselag mellom staten, fylkeskommunen og kommunene, har kostet 160 millioner kroner. Nå starter jobben med å fylle opp de rundt 5.000 kvadratmeterne. Hver eneste gjenstand skal klargjøres, tørkes, vaskes og repareres før den får sin hylleplass i magasinet. Nybygget inneholder klimastyrte gjenstandsmagasinene, verksteder og fotorom. I tillegg skal bygget huse Annos administrasjon.

Poenget er sjølsagt å ta vare på gjenstander som gjør oss, og de som kommer etter oss, i stand til å forstå hvordan man levde før i tida. Kunnskap om tidligere generasjoners samfunn og levekår er viktig både for å forstå nåtida og i å bidra til å forme framtida. Alle gjenstandene vil være tilgjengelige digitalt, sikkert lagret og viktige for forskning og sjølsagt klargjort for ulike utstillinger. Det har gått 20 år siden tanken på en slik samling først kom, torsdag kunne Anno-sjefen Svein Inge Sunde stolt vise fram bygget og gratulere alle aktører som har gjort det mulig.

Kunnskap om tidligere generasjoners samfunn og levekår er viktig både for å forstå nåtida og i å bidra til å forme framtida

Dronning Sonja sa i forbindelse med åpningen at bevaringssenteret er nasjonalt helt unikt fordi det er skreddersydd for å gi kulturarven vår evig liv. Dronningen sa at gjenstander knytter oss sammen og vi blir bedre kjent med oss sjøl gjennom dem. Og hun så ikke bort fra at hun ville komme tilbake. Da med sine egne folk for å lære mer om hvordan ta vare på den kongelige samlingen som til sammen består av 4000.000 gjenstander. Dronningens ord sier noe om potensialet og ikke minst mye om hvor unikt bevaringssenteret faktisk er.