Aldersgrensen for helseattest heves for eldre bilførere: – Eldre i dag er friskere enn tidligere

Stortingsrepresentant Tor Andre Johnsen (FrP) er meget glad og lettet for at regjeringen nå endelig opphever kravet om at eldre bilførere over 75 år må ta urettferdige og tilfeldige kognitive tester.

DEL

Nå heves nemlig aldersgrensen for å få helseattest fra 75 til 80 år, og varigheten av helseattesten økes fra to til tre år.

– Dette har vært en lang og krevende kamp, men derfor er det ekstra gledelig at vi nå har fått ryddet opp i denne saken, slik at det skal bli slutt på at eldre bilførere diskrimineres bare på grunn av sin alder, sier Johnsen.

Samferdselsminister Jon Georg Dale mener på sin side at det er viktig å tilpasse regelverket etter dagens situasjon.

– Eldre i dag er friskere enn tidligere, og de har lang erfaring med å kjøre bil. Vi ønsker å gi eldre bilførere en enklere hverdag. Derfor vil vi forenkle dagens regler for helseattest for eldre bilførere, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

– Vi får nå et system som er mindre byråkratisk. Bilen er kjempeviktig for mange eldre, spesielt i distriktene, og det er mye stress og bekymringer for en del eldre med det systemet som har vært, sier eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug.

Bakgrunnen for endringene er en rapport levert av Vegdirektoratet og Helsedirektoratet.

Her anbefalte de å heve aldersgrensen for helseattesten til 80 år.

Fram til nå har man etter fylte 75 år måttet gjennomgå helseundersøkelse hos lege. Hvis du da oppfylte helsekravene, ga legen deg en helseattest med gyldighet inntil 3 år.

Etter fylte 78 år fikk du helseattest med varighet inntil 2 år.

Artikkeltags