Dette bør du ikke vente for lenge med: – Kan ødelegge lakken på bilen din

Det angriper lakken på bilen din og lager brune prikker. Sveverust, flyverust eller piggstøv blir det kalt, og er små metallpartikler i svevestøvet som fester seg på bilen og borer seg ned i laken og skaper problemer.