Regjeringen vil fjerne kognitiv test for eldre sjåfører uten tegn til kognitiv svikt

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) går inn for å fjerne den obligatoriske kognitive testen for eldre sjåfører.

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) går inn for å fjerne den obligatoriske kognitive testen for eldre sjåfører. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Regjeringen går inn for å droppe den kognitive testen som mange eldre bilførere må gjennom for å beholde sertifikatet.

DEL

Helsedirektoratet og Vegdirektoratet foreslo nylig at eldre bør få kjøre bil til de fyller 80 år før de behøver en helseattest fra fastlegen for å få førerkortet fornyet. Foruten helseattesten må mange også gjennomføre en kognitiv test, noe mange har reagert på, skriver VG.

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) og samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) har vurdert rapporten fra de to direktoratene, og blitt enige om at den kognitive testen ikke lenger skal brukes.

– Den kognitive testen skal ikke lenger benyttes med mindre det er helt tydelige tegn på kognitiv svikt. Vi har ikke grunnlag for å si at testene er spesielt treffsikre på det den nå blir brukt til, nemlig å vurdere om eldre skal ha førerrett eller ikke, sier Michaelsen til VG.

– Eldre i dag er friskere enn tidligere, og flere eldre har lang erfaring med å kjøre bil. Det er viktig å tilpasse regelverket etter dagens situasjon, og vi ønsker å gi eldre bilførere en enklere hverdag. Derfor vil vi forenkle dagens regler for helseattest for eldre bilførere ved å heve aldersgrensen for få helseattest fra 75 til 80 år, sier samferdselsministeren i en pressemelding.

– I tillegg til å heve aldersgrensen mener vi at det er tilstrekkelig at helseattesten fornyes hvert tredje år. Dette vil gi en betydelig forenkling for eldre bilførere, i tillegg til å frigjøre kapasitet hos fastlegene, sier Åse Michaelsen.

Helsedirektoratet vil få i oppdrag å vurdere ulike metoder som på en effektiv måte fanger opp kognitiv svikt som kan påvirke førerferdigheter. Endringene i regelverket som vil gi hevet aldersgrense for helseattest vil mest sannsynlig tre i kraft før sommeren.

Artikkeltags