Berit fortsetter med trafikkopplæring i Trysil, men under et helt nytt navn

Berit Elisabeth Stenslie har i flere år drevet trafikkopplæring i Trysil. Nå får hun et firmanavn som knytter henne til Trysil.