Bilist etterlyst etter trafikkuhell, promillekjøring og røykutvikling