Skogeier Oddvar Glorvigen i Gjesåsen har ropt varsku mange ganger. Og han gjør det igjen nå mens han viser fram hvordan skogen kan bli seende ut etter angrepene fra et par år tilbake, og hvordan både gammel og ung granskog nå er i ferd med å få den ekle rustbrune fargen på baret.

– Det dukker opp stadig nye områder som forteller at det nå er i gang angrep. Og da er det ingen annen utveg enn å gjøre det nødvendige, sier Glorvigen.

Rådgiver skog ved landbrukskontoret for Våler og Åsnes, Ole Jørgen Gjems, er enig i det. Han berolige litt med å fortelle at det i øyeblikket ikke er alarmerende.

– Ta det på alvor

– Det er trolig noen som begynner å irritere seg over at jeg stadig er ute med et varsku. Jeg har ikke fått direkte henvendelser om akkurat det. Og jeg kommer til å fortsette å rope til jeg ser at noen reagerer. For det er virkelig alvorlig. Billeangrepene er som en smittsom sykdom som sprer seg veldig raskt hvis ingenting blir gjort, sier Glorvigen.

Han viser fram hvordan det ser ut etter et to år gammelt angrep i et skogsområde som ikke er hans, og han viser fram begynnende angrep i egen skog.

Den førstnevnte ser i øyeblikket ut som en spøkelsesskog der angrepne trær burde vært tatt ut for et par år siden. Nå er de døde.

Han antar at trærne i egen skog som viser de første tegn på billeangrep, kan være smittet fra trærne i «spøkelsesskogen» bare noen hundre meter unna.

– Her må jeg ta affære med en gang og få ut trærne som er angrepet, sier Glorvigen.

Slapp storm og vindfall

Rådgiver skog ved landbrukskontoret for Våler og Åsnes, Ole Jørgen Gjems, forteller at man nå fortløpende rapporterer inn billefangst i fellene som blir satt opp i for å kunne ha en best mulig oversikt over utviklingen til enhver tid.

– Det er noen tusen biller i snitt i fellene, men det er ikke på langt nær så alarmerende som det har vært tidligere år. Vi var heldige som slapp unna stormen som herjet over store deler av landet i november i 2021. Dermed er unngikk vi store mengder vindfall. Andre plasser har det ført til omfattende billeangrep, sier Gjems.

Det er noen tusen biller i snitt i fellene på siste tømming, men det er ikke på langt nær såalarmerende som det har vært på de foregående tømmingene tidligere i år ( felle Våler14.6.22: 17250 biller fordelt på 4 stk. feller og 10250 biller fordelt på 4 feller i samme tømmetidspunkt i Åsnes. Siste tømming 12.7.22: viser 6250 biller fordelt på 4 feller i Våler og 3500biller fordelt på 4 feller i Åsnes. Alle fellene står utplassert i kommuneskogene.

Han er ellers enig med Glorvigen i at skogeierne bør ut i skogen sin og få en oversikt, samt sette i gang de nødvendige tiltak når man ser at angrep er i gang eller kan være på gang.

– Det er mye jobb som venter, men det koster mer å la være, sier skogeier Oddvar Glorvigen.