(GD) Bjarte Espe kommer fra stillingen som leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning i Innlandet politidistrikt, og har over 25 års erfaring fra etaten, blant annet fra ulike politidistrikt, PST og Kripos, opplyser Innlandet politidistrikt i en pressemelding.

Tidligere har Espe hatt ansvaret for politidistriktets driftsenhet for fagfunksjonene til etterretning og etterforskning, herunder digitalt politiarbeid, kriminalteknikk, økonomisk og organisert kriminalitet, avsnitt for seksuallovbrudd og vold/mishandling i nære relasjoner, Statens barnehus Hamar og Felles straffesaksinntak.

– Jeg er veldig glad for å bli gitt denne tilliten, og ser fram til å kunne lede utviklingen av Innlandet politidistrikt sammen med svært kompetente og engasjerte kolleger. Jeg ser også fram til å kunne komme enda tettere på politiarbeidet som gjøres ute i distriktet og skal bidra til at vi kan levere så gode polititjenester som mulig, sier kommende visepolitimester Bjarte Espe i pressemeldingen.

Politimester Johan Brekke er veldig godt fornøyd med utnevnelsen.

– Bjarte Espe har bred og lang erfaring fra politiet. Jeg opplever han som innovativ, endringsorientert, pådriver for digitalisering og opptatt av helhet, i tillegg er han analytisk samtidig som han er praktisk orientert, sier Brekke og fortsetter:

Jeg opplever han som god på samarbeid og dyktig i sitt samarbeid med medarbeidere. Jeg gleder meg til å få Bjarte på plass som ny visepolitimester fra nyttår.