(Hamar Dagblad)

Med politi på sykkel går lett tankene til Pacific Blue, TV-serien om sykkelpolitiet i Santa Monica i California som gikk på norsk TV fra 1996 til 2001, og i reprise år etter år. Dette er noe byens syklende politi også får høre til stadighet.

– Det er en del Pacific Blue-sammenligninger når vi møter folk, ja. Koigen Blue var det vel noen som kalte oss forrige gang vi var ute. Hverdagen vår er nok litt annerledes og mer realistisk enn det vi så i den serien. Vi tar ikke igjen biler når vi sykler og det er langt mindre hopping på ramper, sier de og ler.

Er der folk møtes

Syklende politi har vært å se i bybildet i større byer tidligere, og på Hamar var de så vidt ute i 2020 og i fjor. Hovedsatsingen på dette startet imidlertid i år, og foreløpig er det kun Vibeke og Bjørn som har vært å se på to hjul i byen.

– Men så framt tjenesten tillater det skal de som har lyst få prøve seg på dette, sier førstebetjent Vibeke Lundbekk.

Hun presiserer at sykkeltjenesten går utenpå ordinær patruljering, og at de tyr til syklene kun når det øvrige patruljebehovet er dekket.

– Litt av poenget med denne type tjeneste er å være der folk samles, så sånn sett styres vi også litt av været. Når det er dårlig vær er det jo generelt lite folk ute, forteller de.

På gode sommerdager er det altså sentrum og Koigen det er størst sjanse for å påtreffe sykkelpatruljen.

Forebyggende effekt

Syklende politi har sine begrensninger, men det er også mange fordeler med å ta seg rundt på denne måten.

– Det er veldig mye lettere å komme i kontakt med folk når vi sykler, og det er mange som blir overrasket når de ser oss på sykkel. Foreløpig er vi jo en nyhet i bybildet her. Da blir det gjerne kommentarer som «Jasså, dere sykler i dag,» og dermed har vi en dialog gående. Dette gjør at vi er mer tilgjengelig for folk enn når vi patruljerer i bil. Det er dessuten en skånsom måte å ta seg fram på, og med med mindre det er bråhast kan vi dekke et stort område, forteller de.

De er tydelige på hva som er hovedhensikten med denne type patruljering.

– Dette er noe vi primært gjør i forebyggende øyemed, sier de mens de speider utover Koigen.

Gode tilbakemeldinger

Lundbekk har tidligere patruljert i Drammen på sykkel, og konseptet er prøvd ut i blant annet Tromsø og Oslo i tillegg. Basert på responsen blant folk Vibeke og Bjørn har møtt er sykkelpatruljering absolutt noe å fortsette med.

– Vi har veldig positive erfaringer så langt. Tilbakemeldingene vi har fått er utelukkende positive, sier de.

Og duoen trives godt ute på sykkelsetet. Der vil de trolig bli å se med jevne mellomrom fram til sensommeren.

– Vi blir jo et alternativ til ridende politi. Og sykkelen er mye mer lettstelt enn hester, avslutter de lattermildt.