Bofellesskapet på Sønsteruds framtid utredes: – Det lukter styrt avvikling

– I flere år har beboere og pårørende levd i usikkerhet og hatt det vondt i forhold til framtida til Sønsterud Bofellesskap. Jeg synes det lukter styrt avvikling lang veg av dette, sier Geir Beck. Hans far, Oddvar Beck, er en av beboerne ved bofellesskapet.