Obos planlegger boligblokk langs Jernbanegata

Obos nye hjem planlegger å bygge boligblokk med leiligheter for førstegangsetablerere langs Jernbanegata. Går alt etter planen, kan de begynne å selge ved juletider.