Skal bygge åtte boenheter på 2,2 mål tomt på Solvang

ILLUSTRASJON: Slik kan det bli når Alfarheim Eiendom bygger åtte boenheter på Solheim.

ILLUSTRASJON: Slik kan det bli når Alfarheim Eiendom bygger åtte boenheter på Solheim.

Fylkesmannen har stadfestet Elverum kommunes vedtak om å gi dispensasjon fra reguleringsplanen og gi Alfarheim Eiendom tillatelse til å bygge åtte boenheter på 2,2 mål tomt på Solvang ved Vesletjernet.

DEL

Saken har versert i lang tid. Naboer har protestert, kommuneadministrasjonen har frarådet å gi dispensasjon, Fylkesmannen har opphevet tidligere vedtak, barnetalspersonen og vegvesenet har uttalt seg kritisk, men det knappe politiske flertallet (18–17) har stått på sitt. Under siste kommunestyrebehandling sørget MDG for flertallet for å gi dispensasjon, sammen med H, Frp, Sp og Venstre.

Fylkesmannen har nå stadfestet, om enn ikke applaudert kommunens vedtak.

– Fylkesmannen har forståelse for klagernes synspunkter i saken. Selv om klagerne ikke er enig i de materielle vurderingene som er foretatt av kommunestyret, finner Fylkesmannen at begrunnelsen for vedtaket er saklig og forankret i reguleringsmessige hensyn. Vi har etter dette ikke noe hjemmelsgrunnlag for å sette kommunestyrets vedtak til side, skriver Fylkesmannen.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages.

Fylkesmannen har likevel en tilleggsmerknad som kanskje kan avverge senere konflikter:

– Når det gjelder en klagers anførsel om at planforslaget åpner for senere å sette opp garasjer og carporter kun 1 meter fra nabogrensen, vil Fylkesmannen påpeke at det ikke er åpenbart at dette kan utføres uten søknad og tillatelse.

Artikkeltags