I Oslo har ikke førstegangskjøperen råd til eget soverom. I Innlandet kan de velge mellom over 400 boliger

Dette får en førstegangs boligkjøper for 2,5 millioner kroner i Innlandet.