Det ble Lund+Slaatto Arkitekter som kom seirende ut av arkitektkonkurransen om utviklingen av Espern.

– Vi er blant annet kjente for vernebygget over domkirkeruinene, Hamar-domen, og er nå tilbake for å utvikle en helt ny bydel. Det er hyggelig å være på Hamar igjen med dette unike prosjektet. Espern har en spektakulær beliggenhet omringet av Mjøsa og med gåavstand til sentrum. Vi har i forslaget søkt å skape en urban tetthet, samtidig som de fredede byggene, industrihistorien og kontakten med Mjøsa er ryggraden i prosjektet, sier arkitekt og partner Pål Biørnstad i en pressemelding tirsdag.

Konkurransen ble arrangert av grunneier Espern Eiendom og innebærer over 80 mål med utvikling.

– Det er et privilegium å avsløre at Hamar får et internasjonalt kjent arkitektkontor til å jobbe med utviklingen av denne nye bydelen, sier Anne Marie Aalstad Laakso, daglig leder i Espern Eiendom.

Hun framhever bydelen som et av Norges største og mest aktuelle byutviklingsprosjekter, og er godt fornøyd med at vinnerutkastet nå er funnet.

– Bydelen vil få urbane kvaliteter, spennende jernbanehistorie, og en unik tilknytning til Mjøsa og Åkersvika naturreservat - Norges første Ramsar-område – med et spennende og unikt fugleliv, påpeker hun i tirsdagens pressemelding.

Fakta

Espern bydel er på ca. 160 mål, der ca. halvdelen eies av Hamjern Eiendom og Espern Eiendom AS. Det er denne delen som nå skal utvikles og som i gjeldende områdeplan utbygges med bolig- og næringsbygg på om lag 250.000 kvadratmeter – en investering i størrelsesorden 5 milliarder kroner.

Det nye Espern vil bli en selvstendig bydel med boliger, kontorer, offentlige funksjoner og en helt ny strandpromenade.

Prosjektet er et forprosjekt til reguleringen av området.

I det videre forløpet skal prosjektet videreutvikles og detaljeres i samspill med Hamar kommune, Bane NOR som nabo og jernbanemyndighet, Fylkesmann i Hedmark som myndighet for Ramsar-området, Hedmark fylkeskommune og Riksantikvaren, samt Statens vegvesen. Espern eiendom A/S er 100 % eiet av Smedvig Eiendom A/S.

Kilde: Lund+Slaatto Arkitekter