25 år siden fredningen: – Vi må bruke Kirkelund til noe

MÅ BRUKES: – Kirkelund må tas i bruk til noe, er disse tre kvinnene enig om. Fra høyre kultursjef Cathrine HAgen, Gunhild Grønvold i Våler Historielag og Gunhild Ullerud.

MÅ BRUKES: – Kirkelund må tas i bruk til noe, er disse tre kvinnene enig om. Fra høyre kultursjef Cathrine HAgen, Gunhild Grønvold i Våler Historielag og Gunhild Ullerud. Foto:

De er veldig enige om at det nå må tas grep som gjør Kirkelund i Våler tilgjengelig for allmennheten. Men mye må gjøres før folk eventuelt kan slippes inn i huset som ble flyttet fra Våler vestside til området like utenfor kirkegården.

DEL

– Ting tar tid. Nå er det 25 år siden det ble vedtatt at Kirkelund med hus, uthus og hele hagen skulle fredes. Vi har vært gjennom en lang og positiv prosess med fylkeskommunen om eventuell framtidig bruk. De er positive til det, men det er mye som må gjøres. Kjøkkengulvet er tatt opp og må repareres, eventuelt legges nytt. Noe må også gjøres med kjelleren. I desember i fjor viste det seg at tilstanden på huset er dårligere enn først antatt. På bakgrunn av de siste befaringer og kalkulasjoner vil det koste 145.000 kroner å ordne gulvet. Vi har 100.000 kroner i øremerkede midler fra fylkeskommunen, men mangler altså en del på å ha nok, sier kultursjef Cathrine Hagen i Våler.

Ivrige damer

I tillegg til kultursjef Hagen er Gunhild Ullerud og Gunhild Grønvold i Våler Historielag ivrige ildsjeler som gjerne vil ha virksomhet i og bruk av Kirkelund.

– Ja, lørdag var det 25 år siden Kirkelund ble fredet. Og det er 150 år siden bygningen ble flyttet til Vålbyen. Det må gå an å finne løsninger som gjør at dette spesielle stedet like ved kirkegården kan tas i bruk, at folk kan få komme inn og høre om stedet. Jeg husker at da Kirkelund ble fredet for 25 år siden så tenkte jeg som lærer at dit skal jeg ta med klassen min på skolen og se på stedet. Det har ikke skjedd ennå, og det kommer ikke til å skje heller ettersom jeg er pensjonert. Men det komme flere skoleklasser og folk ellers som sikkert vil være interessert i å se på og høre om Kirkelund, sier Gunhild Ullerud.

VIL ÅPNE HUSET: Å åpne huset for publikum og eventuelt ha tlstelninger  her er et sterkt ønske.

VIL ÅPNE HUSET: Å åpne huset for publikum og eventuelt ha tlstelninger her er et sterkt ønske. Foto:

Leder i Våler Historielag, Gunhild Grønvold, er enig i det og håper at det nå kan bli fortgang i arbeidet med å gjøre Kirkelund tilgjengelig.

Lage en plan

Kultursjef Cathrine Hagen er glad for engasjementet rundt dette.

– Nå må vi stille oss spørsmålet om hva vi ønsker å bruke Kirkelund til og lage en plan for det. Så får vi også tro at det blir mulig å skaffe til veie de siste nødvendige pengene til å få gjennomført restaureringen av gulvet. Går det greit, har jeg tro på at det vil komme mange ideer om hva vi kan få til av bruk. Det må bli noe fylkeskommunen og riksantikvaren som øverste fredningsmyndighet kan godta. Jeg tror ikke det skal bli noe problem hvis vi først får tatt skikkelig vare på stedet, sier kultursjef Cathrine Hagen.

Det ører med til historien om Kirkelund at det i mange år før fredning ble vedtatt, gikk en meget heftig diskusjon blant politikere og innbyggere ellers om det skulle fredes eller ikke. Noen mente også at det burde flyttes tilbake til dit det kom fra på Våler vestside.

Våler kirkegård trengte utvidelse, og mange ville utvide den nettopp til arealet til Kirkelund. Etter mye om og men ble det vedtatt fredet i 1994.

Artikkeltags