Seks budgivere i kamp om setereiendom. Solgt 425.000 kroner over takst

Selger, Arne Sandbakken, forventet budkrig om Haugsmovangen i Aumdalen i Tynset. Nå er den sjeldne setervangen solgt på rekordtid.

Artikkeltags