Søker konsesjon for praktgården – avtalt pris er 25 millioner

Ingrid og Morten Lunna kjøpte Balke gård for 25 millioner kroner. Nå skal Løten kommune avgjøre konsesjonssøknaden.