Foreslår nytt felt med 25 tomter på Ådalsbruk: – Vi er helt tomme for tomter

UTVIDES: De fleste boligene i Formervegen, Kjelsmedvegen og Ljåsmedvegen på Ådalsbruk ble bygget på 1970- og 80-tallet. Nå kan feltet bli utvidet vestover med rundt 25 nye tomter.

UTVIDES: De fleste boligene i Formervegen, Kjelsmedvegen og Ljåsmedvegen på Ådalsbruk ble bygget på 1970- og 80-tallet. Nå kan feltet bli utvidet vestover med rundt 25 nye tomter.

Alt ble utsolgt av kommunale boligtomter i Løten i fjor. I påvente av Bergum syd foreslår administrasjonen å utvide et eldre boligfelt på Ådalsbruk med 25 nye tomter.

DEL

– Vi må nok innse at tomtene har gått unna fortere enn vi hadde regnet med, sier virksomhetsleder Sigurd Dæhli i Løten kommune.

De siste par årene har nye tomtefelt blitt utsolgt i rekordfart, først 29 tomter i Norderhovskogen ved Brenneriroa og sist 11 tomter i Slipervegen på Ådalsbruk. Der ble samtlige boligtomter reservert på under en halvtime da kommunen åpnet for salg i september i fjor.

– Vi er helt tomme for tomter. Det har vi ikke vært på ti år, så det sier litt om markedet nå, sier oppmålingsingeniør Odd Kirkeby.

Fant en reserve

Det planlagte feltet Bergum syd med inntil 200 boenheter nær sentrum ligger fortsatt et stykke fram i tid.

– Vi er i gang med regulering, men det blir neppe byggeklare tomter i 2018, sier Sigurd Dæhli.

Også eldre tomtefelt er nå utsolgt, men administrasjonen i Løten kommune har saumfart gamle reguleringsplaner og funnet en løsning som åpner for rundt 25 nye boligtomter på Ådalsbruk, i området nordvest for skolen.

Her ligger Ådalsfeltet, som ble bygget ut på slutten av 1970- og begynnelsen av 1980-tallet, den gang med om lag 40 boligtomter. Området er regulert for en fortsatt utbygging vestover mot Klevfos.

– Spørsmålet er om vi skal bruke noen millioner der og bygge ut Ådalsfeltet vest, sier Dæhli.

Han er i gang med å utrede kostnader og muligheter, og vil legge saken fram for formannskapet i slutten av januar. Det blir behov for en ny atkomstveg, vann og avløp, men utbyggingen kan komme raskere i gang enn på Bergumfeltet.

– Ja, hvis politikerne gir oss klarsignal nå og alt går glatt, er det ikke umulig å ha de første tomtene byggeklare til høsten, sier Dæhli.

Økende behov

Hvorfor det ble stående igjen en ubrukt reserve i området på Ådalsbruk, vet han ikke. Men kanskje var det rett og slett ikke behov for flere tomter.

I dag er situasjonen den motsatte.

– Det er for så vidt en positivt problemstilling, sier Sigurd Dæhli.

LES OGSÅ: Nytt tomtefelt utsolgt på under en halvtime

Artikkeltags