– Ser ikke behov for å presse inn ubekvemme boligblokker i Løten sentrum

Planlagte boligblokker med inntil seks etasjer i Løten sentrum passer ikke inn med omgivelsene, mener Gunnar Søberg (SV). Også eldreråd og fylkesmann har innvendinger.