Disse vurderingene kan stikke kjepper i hjula på planene for Garvergården

Garvergården AS vil bygge nytt og høyt mellom riksveg 2 og Storgata, og tette byens hulltann foran Kiwi. Fylkesdirektøren ber Elverum være tro mot den nye byplanen og er skeptisk til bygg på 10 etasjer.