Investering for 12,5 millioner i Gamle Berger skole blir Norvalds triumfretrett som ordfører

Gamle Berger skole skal restaureres og bygges ut for 12,5 millioner kroner for å bli navet i samfunnsutviklingen Rendalen. Prosjektet blir samtidig den siste fjæra i hatten til avtroppende ordfører Norvald Illevold.