Kjøperen av dette hybelbygget på Rena tar et utradisjonelt grep: Ber deg om å hjelpe til med finansieringen

Dette hybelbygget på Rena selges for ti millioner kroner. Tre fjerdedeler av summen skal skaffes gjennom crowdfunding eller folkefinansiering: Lån fra deg og meg.

Artikkeltags