Forsvarsbygg vil kvitte seg med 17,7 dekar i Elverum. Pris: Drøyt fire millioner kroner

Forsvarsbygg vil ikke lenger beholde dette området i Nordmokvartalet i Elverum, i umiddelbar tilknytning til Grindalsmoen næringspark.