Fortau legger ikke hinder i vegen for ny boligblokk på Vestad

Et mulig krav fra Elverum kommune om at det også må bygges byrom og nytt fortau vil trolig ikke legge hinder i vegen for boligblokka OBOS planlegger å sette opp langs Jernbanegata på Vestad.