– Bane Nor stopper utviklingen av Vestad

GANGBRU: Konflikten med Bane Nor handler om bygging av ei gangbru over jernbanen. Området som skal reguleres ligger vest for jernbanen mot Vestad skole.

GANGBRU: Konflikten med Bane Nor handler om bygging av ei gangbru over jernbanen. Området som skal reguleres ligger vest for jernbanen mot Vestad skole. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Ordfører Erik Hanstad har bedt om et møte i Samferdselsdepartementet for å fortelle om opplevelsen av hvordan Bane Nor bremser utviklingen av Elverum.

DEL

Det planlegges ei gang- og sykkelbru over jernbanens stasjonsområde, for å binde sammen de nye bydelene på Vestad.

Som kjent er det bevilget penger til 12 omsorgsboliger for funksjonshemmete i et bofellesskap øst for Vestad skole. I tillegg jobber Vestad Eiendomsutvikling med å legge til rette for opptil 200 leiligheter i blokk og småhus på den tidligere Impregneringstomta.

På østsiden av jernbanen, i Jernbanegata, ønsker kommunen å legge til rette for bolig- og næringsutvikling.

I sum vil dette området, øst og vest for skysstasjonen, kunne tilby boliger og butikker i umiddelbar nærhet til et kollektivknutepunkt, samtidig som et det er gangavstand til barneskole og til Leiret.

– Urimelig krav

Bane Nor setter kjepper i hjulene for Elverum kommunens planer. Som høringspart i reguleringsplanen er de uenig i rekkefølgen av hva som skal bygges først.

– Gangbru over jernbanearealene eller undergang under jernbanearealene skal være godkjent og bygd før det gis igangsettingstillatelse til tiltak innenfor byggeområdene, skriver Bane Nor i sin innsigelse.

Det er sikkerheten for de gående og syklende som er argumentet for Bane Nor. Kommunen på sin side mener at gående og syklende allerede er ivaretatt fordi det allerede er et gang- og sykkelfelt langs rv. 25 over jernbanebrua.

– I praksis betyr det arealene ikke vil kunne bygges ut de nærmeste årene. Kravet om bygging av gang- og sykkelvegkryssing før det kan igangsettes bygging vurderes som et urimelig krav da gående og syklende vurderes å være tilstrekkelig ivaretatt gjennom løsningen som foreslås i reguleringsplanen, skriver rådmannen i sin utredning.

Vil unngå mekling

Sist fredag gikk formannskapet enstemmig inn for å gå videre til Fylkesmannen for mekling i denne saken. Samtidig opplyste ordfører Erik Hanstad at han har kontaktet statssekretær Anders Werp (H) i Samferdselsdepartementet, og i brevs form gitt uttrykk for frustrasjon og betydelige utfordringer som Bane Nor har skapt.

– Det har vært utfordrende å komme i en god dialog med Bane Nor i denne saken. Men så langt har vi ikke lykkes. Vi har også hatt dialog med Fylkesmannen, slik at vi er forberedt til mekling. Vår utfordring er at Bane Nor stopper utviklingen av dette området, og det er vanskelig å akseptere. I sakens anledning er det også verdt å nevne at det allerede finnes en eksisterende bru over jernbanen, med bredt gang- og sykkelfelt, i umiddelbar nærhet til det området som skal reguleres, skriver Hanstad til Werp.

Han ber om et møte for å fortelle historien om hvordan folkevalgte fra Høyre opplever at Bane Nor i denne saken bremser utviklingen, eller i verste fall fører til at gode og viktige prosjekter ikke blir realisert. Målet er å slippe mekling hos Fylkesmannen.

Hanstad hadde mandag ikke hørt fra Werp.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken