Nå er det klart for siste runde om den nye byplanen

FØRSTE MEKLINGSRUNDE: Delegasjonen fra Elverum på plass på Hamar i mai. Fra venstre: Arnfinn Uthus, Yngve Sætre, Lilian Skjærvik, Ingvar Midthun, Erik Johan Hildrum, Kristian Trengereid, Tor Backe og Solveig Høye.

FØRSTE MEKLINGSRUNDE: Delegasjonen fra Elverum på plass på Hamar i mai. Fra venstre: Arnfinn Uthus, Yngve Sætre, Lilian Skjærvik, Ingvar Midthun, Erik Johan Hildrum, Kristian Trengereid, Tor Backe og Solveig Høye. Foto:

Alle innsigelser er ryddet av vegen, og i løpet av de neste ukene sluttbehandles Elverum kommunes nye byplan.

DEL

Elverum kommune har i løpet av sommeren fått formelle bekreftelser på at aktører som Statens vegvesen, Fylkesmannen i Innlandet, Riksantikvaren og Norges vassdrags- og energidirektorat kan godta den siste versjonen av Byplan 2030.

Alle aktørene hadde innsigelser mot deler av byplanen. Noen innsigelser ble imøtekommet, noen ble justert og andre igjen ble frafalt i løpet av meklingsrunden.

– Vi hadde flere innsigelser enn dem som ble tatt opp til mekling. Det har vært mindre prinsipielle saker, med ulike spissfindigheter, som vi har løst gjennom direkte dialog med aktørene, opplyser plansjef Erik Johan Hildrum i Elverum kommune.

Plandokumentene er nå justert i tråd med meklingen, og Hildrum er klar til å sende det hele til politisk sluttbehandling. Byplan 2030 blir tema i formannskapet onsdag 21. august og i kommunestyret en uke senere.

Følger politikerne rådmannens og meklingsutvalgets innstilling, avsluttes saken der – og planen kan settes ut i livet.

Artikkeltags