Børre Johnstad ber Bane Nor vurdere «urimelige krav» på nytt

STOPPET OPP: Løiten meieri skal bygges om til leiligheter, men arbeidet er forsinket, etter at Bane Nor har stilt flere vilkår for å gi tillatelse.

STOPPET OPP: Løiten meieri skal bygges om til leiligheter, men arbeidet er forsinket, etter at Bane Nor har stilt flere vilkår for å gi tillatelse.

Artikkelen er over 1 år gammel

Utbygger Børre Johnstad ber Bane Nor vurdere på nytt flere av kravene de har stilt for å tillate byggearbeider ved jernbanen i gamle Løiten meieri.

DEL

– Urimelig og utidig, sa Børre Johnstad til Østlendingen før jul, etter at Bane Nor stilte en rekke vilkår for å godkjenne tiltaket.

Planen var å starte salg av 17 nye sentrumsleiligheter i det tidligere meieriet sist høst, men bestemmelser i jernbaneloven har ført til full stopp i arbeidet. Nå har Johnstad sendt formell klage til Bane Nor (tidligere Jernbaneverket), samtidig som han ber Løten kommune om å fatte vedtak om rammetillatelse og igangsettingstillatelse snarest mulig.

Måtte gå til topps

Flere av vilkårene Bane Nor stiller virker urimelige og anses å gå ut over forutsetninger i vedtaket som Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjorde i 2016, ifølge Johnstad.

Han viser til at innsigelser fra Jernbaneverket ble satt til side av departementet, som godkjente reguleringsplanen for Løiten meieri. Bolighus så nær jernbanen kan aksepteres fordi det gjelder bruksendring og ombygging av eksisterende bygg, og ikke nybygg, heter det i vedtaket fra departementet.

Nå ser Johnstad seg nødt til å gå nye runder med jernbanemyndighetene, og via prosjektingeniør Emma Marie Skjærstad i Ø.M. Fjeld AS ber han om å få vurdert på nytt blant annet vilkåret om at han som tiltakshaver holdes ansvarlig for all skade og ulempe som eventuelt måtte påføres Bane Nor som følge av tiltaket, uavhengig av skyld og uten beløpsgrense.

Videre er det urimelig at Bane Nor krever full ansvarsfrihet for framtidig ulempe eller skade fra aktiviteter som snøbrøyting og annet, mener Johnstad.

Flere punkter

Et annet punkt som han ber om at Bane Nor vurderer på nytt, gjelder muligheten for at jernbanestrekningen kan bli elektrifisert på et senere tidspunkt. Bane Nor krever at tiltakshaver dokumenterer at grenseverdier for magnetiske felt fra et framtidig kontaktledningsnett ikke overskrides i bygget.

Endelig klager Johnstad på at han kan bli nødt til å gjøre om på tiltaket, permanent eller midlertidig, dersom det i framtida blir aktuelt for Bane Nor å utvide eller endre sin infrastruktur.

– Dette skal i så fall skje på tiltakshavers regning og utløser intet krav på erstatning, hevder Bane Nor i sitt vedtak.

LES OGSÅ: Full stopp for boligbygging her etter nye krav fra Bane Nor

Artikkeltags