– Øvre Sjølie gård er så spesiell at den må kjøpes av et AS

Anders Kiær og Anne Ulvig klager på avslaget på konsesjonssøknaden på Øvre Sjølie Gård. Avslaget er begrunnet i prisen på gården, og at et aksjeselskap er kjøper.

Artikkeltags