Dette forslaget kan samle politikerne i Våler

KOMPROMISS: Bjørn Thomas Berget jobber tverrpolitisk for å finne et kompromiss for skole og aktivitetshus i Våler før kommunestyremøtet søndag 19. mars.

KOMPROMISS: Bjørn Thomas Berget jobber tverrpolitisk for å finne et kompromiss for skole og aktivitetshus i Våler før kommunestyremøtet søndag 19. mars. Foto:

– Prosessen rundt ny skole og aktivitetshus har vært rotete, men vi må prøve å ro det i land, sier bygdelistas Bjørn Thomas Berget. Han har tatt initiativ til tverrpolitisk kontakt før kommunestyret mandag 19. mars.

DEL

Plassering av skole/aktivitetshus skulle vært behandlet 26. februar, men da ble politikerne enig om å utsette saken på grunn av mange uklarheter. Saken ble diskutert i fire og en halv time før politikerne utsatte saken.

Mandag kommer saken opp igjen i kommunestyret. Berget håper det kan være mulig å komme fram til enighet på dette møtet. Rådmannen tror begge løsningene blir bra for Våler og anbefaler verken det ene eller det andre alternativet.

– Vi jobber på spreng. Partiene skal ha fellesmøte før kommunestyremøtet, sier Berget.

Bytte plass på byggene

Han synes det er behov for en opprydding.

– Det vi har fått på bordet er for dårlig. Lanternen 2 er laget for sentrumsutvikling, men glemmer Glomma. Skolen ønsker seg skolebygg med utsikt til Glomma. Nå undersøker vi om det skolebygget og aktivitetshuset kan bytte plass i Lanternen 1. Det burde det være mulig å enes om og blir en vel så bra løsning som de to alternativene som foreligger, sier Berget.

– Vi må stikke fingeren i jorda og se hva vi har råd til og hva som lar seg realisere, sier Berget som har tro på at det vil ordne seg til slutt.

– Uholdbart

– Hva synes du om prosessen fram til vedtak?

– Det har vært en rotete og veldig uryddig prosess. Det beklaget rådmannen i kommunestyret. Administrasjonen skal ha ros for at de i ettertid prøver å rydde opp og at vi får svar i løpet av kort tid på alt vi lurer på, sier Berget.

– Det som ikke er OK er at ordføreren i kommunestyret ville avlyse debatten og sende lærere som mener noe om arbeidsplassen sin på kurs i nettvett. Det er uholdbart, sier Berget.

Ny vurderinger i siste liten

9. mars informerte rådmann Eyvind Alnæs kommunestyret om at han har bestilt to notater som skal foreligge til kommunestyret 19. mars. Norconsult skal vurdere framdriftsplan og økonomi for Lanternen 1 og 2 fram til ferdigstillelse august 2020.

Arkitektene er bedt om å vurdere fleksibiliteten i de to alternativene, blant annet muligheten for å krympe byggene i størrelse, og en arkitektonisk vurdering av å flytte skolebygget til sørsiden av ungdomsskolen.

Artikkeltags