Mor og sønn får kjøpe den historiske gården

Anette og Ole Alexander Haukås overtar Sønsterud gård. Det er med blandede følelser at mor og sønn overtar den kulturhistoriske perlen. Den skriker etter vedlikehold.