Staur gård i Stange skal selges

Artikkelen er over 3 år gammel

Ble bestemt i statsråd fredag.

DEL

Det skriver HA.

Gården har i en årrekke vært statens eiendom, og har i mange sammenhenger blitt brukt som representasjonssted for regjeringen.

Nå blir det imidlertid slutt, all den tid at staten ønsker å selge eiendommen.

I statsråd fredag ble det bestemt at man tar sikte på å avvikle eierskapet til Staur i løpet av første halvår neste år.

I sin redegjørelse til statsråd skriver Landbruks-og matdepartementet følgende:

«Staur gård er en betydelig eiendom i Stange, og har en historikk som en god arena for ulike former for samfunnsnyttig aktivitet. I lys av utviklinga kan departementet likevel ikke se at dette er gode nok grunner til holde fram med statlig eierskap i dagens situasjon. Ved avvikling av selskapet vil det i etterkant bli sett i verk en prosess for å selge eigedommen».

Kombinert landbrukseiendom og kurs- og konferansested

Virksomheten har utviklet seg fra å være en ren forsøksgård i egen regi etter oppkjøpet av Statens Kornforretning fra daværende private eiere i 1960, til å bli en kombinert landbrukseiendom, og et kurs- og konferansested.

Utviklingen har gått via representasjonsgård og representasjonsted for offentlig virksomhet knyttet til landbruk, til andre offentlige etater og annet offentlig besøk med prominente gjester.

Etter diverse omorganiseringer i landbrukets forvaltningssystemer, ble eierskapet overdratt til Landbruks og matdepartementet i 2001. Etter dette fikk virksomheten en mer forretningsmessig driftsmodell hvor det samtidig ble skilt ut et eget driftselskap med navnet Staur Gård as.

Gården er for øvrig fredet av Riksantikvaren.

Artikkeltags