Stor-Elvdal vil kvitte seg med kommunale eiendommer

Av

Rådmann Leif Harald Walle i Stor-Elvdal har fått i oppdrag å avhende kommunal eiendom. Besparelsen dette vil medføre og inntektene dette tiltaket kan gi, skal i hovedsak gå tilbake til vedlikehold av de eiendommer kommunen ønsker å prioritere.

DEL

Omstruktureringen og nedtrekkingen av kommunalt areal skal være gjennomført innen tre år.

Rådmannen får oppdraget med å utarbeide en eiendomstrategi som politisk forankres, og deretter danner videre rammer for eiendomsforvaltningen.

Ifølge kommunestyrets vedtak skal dette være et overordnet politisk mål for kommunens eiendomsforvaltning. Videre skal det være et rasjonelt system for planleggingen og styring av eiendomsforvaltningen.

Punktene som trekkes fram i saken skal danne delkriterier i eiendomsstrategien.

Ifølge vedtaket er dette i henhold til de kriterier for god eiendomsforvaltning «NOU 2004:22 (Norges offentlige utredninger) som konkluderte med i rapporten «Velholdte bygninger gir mer til alle – Om Eiendomsforvaltningen i kommunesektoren».

Alt salg av nevnte eiendommer skal skje etter tilsynsrapporter med takst i forkant av salgsprosessen. All omsetning av de nevnte eiendommer skal skje etter reglene for offentlige avhendelser.

Nærings- og formålsbygg bør ikke selges før det er utredet hvorvidt kommunens behov er dekket ved salg,

Artikkeltags