NVE om gatelysene: – Det er ikke nødvendig med 144 målere

NVE gjør unntak fra forskriftene for små gatelysanlegg. Og Eidsiva Nett oppmuntrer kommunen til å ha egen strømkabel. Men det er en dyrere investering for kommunen.