Tynset Torg skal bygges av lokale entreprenører, tre av 15 leiligheter er solgt

Utbygger Ken Olav Phillips har gitt oppdragene for bygging til lokale bedrifter, og hele prosjektet skal være ferdig til desember neste år.