Ifølge Eiendom Norge har boligprisene i april utviklet seg svakere enn normalt for denne måneden tidligere år. Unntakene er Kristiansand, som hadde en prisstigning på 2 prosent, og Stavanger, hvor prisen økte med hele 3,2 prosent.

Prisene falt i Oslo med 0,2 prosent og i Trondheim og Bergen med 0,4 prosent.

Salget av både nye og brukte boliger har vært høyt, rekordhøyt for årets første fire måneder.

– Vi venter svakere prisutvikling i månedene framover, og skiftet i prisutviklingen som mange har varslet, er her nå. Dette er ikke overraskende i lys av at Norges Banks har varslet første renteøkning til høsten, den kraftige oppgangen i boligprisene det siste året og den store veksten i antall nye boliger på markedet, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Det tok i gjennomsnitt 39 dager å selge en bolig i april 2021, ned fra 43 dager i mars. Kortest salgstid hadde Oslo med 15 dager, og lengst salgstid hadde Ålesund med 75 dager.