Boligprosjekt i Elverum kan bli skrinlagt, OBOS har ingen plan B i Jernbanegata

Prosjektdirektør Knut Erik Manstad i OBOS Nye Hjem slår fast at det er uaktuelt å bygge parkeringskjeller i tillegg til næringslokaler i første etasje i de planlagte boligblokkene i Jernbanegata i Elverum. Formannskapets vedtak setter hele boligprosjektet i fare.