Bomfri sideveg på riksveg 3/25 betyr ikke bomfrie sideveger på E6

Samferdselsdepartementet sa ja til at gamlevegen mellom Elverum og Løten skal være bomfri til nyttår. Det ligger foreløpig ikke an til lignende ordning for sidevegene til E6 i Ringsaker på tross av at fylkestinget har anbefalt bomfritak også der fram til årsskiftet.