Skogeierne setter inn ekstra tiltak mot skogbrann

EKSTREM BRANNFARE: Skogbrannfaren er ekstrem, og det gjelder nærmest hele landet. Situasjonen påvirker også tømmerhogsten.

EKSTREM BRANNFARE: Skogbrannfaren er ekstrem, og det gjelder nærmest hele landet. Situasjonen påvirker også tømmerhogsten.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Skogbrannfaren er ekstrem, og det gjelder nærmest hele landet. Situasjonen påvirker også tømmerhogsten.

DEL

De som driver skogdrift har satt i gang ekstra tiltak, og har med seg eget slukkeutstyr i skogsmaskinene.

Entreprenøren Mads Ola Jørgensen som jobber for Viken Skog er blant dem som har med slukkeutstyr i skogsmaskinen.

– Under forhold som nå jobber vi helst i tett granskog der det er fukt i marka. Vi driver mye i Follo, og der er det mye av den typen mark sammenlignet med for eksempel Finnskogen der det er tørrer furumoer, forteller han.

Det er anbefalt å ta av belter og kjetting på hjulene når man jobber i tørt terreng. Ramma på skogsmaskinen som gnisser ned på store steiner som man kjører over, kan også skape gnister.

For tiden er det varslinger som nærmest sprenger alle skalaer. Verdiene er skyhøye, og skogbrannfaren kategoriseres som «meget stor fare» i hele landet med unntak av de tre nordligste fylkene, men selv her er kategorien «stor fare» enkelte steder.

Trøndelag neste

Den typen klima som har skapt skogbrannfare på Østlandet og Sørlandet, kryper nordover og vestover.

– Vi ser av klimautviklingen at det ekstreme dras ut i begge retninger. Det blir våtere når det er vått og tørrere med lengre tørkeperioder, sier statsmeteorolog Håkon Mjelstad. Han er medlem i skogbrannutvalget i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Mjelstad påpeker at Trøndelag er et område som bør øke bevisstheten knyttet til skogbrannfare. Det gjelder også Vestlandet, selv om vi vanligvis ikke tenker at det er et område med mye skog.

Største siden krigen

Varabrannsjef Ove Stokkeland i Skien kommune i Telemark varsler at det nå er veldig like forhold som sommeren 2008. Da ble Norge rammet av den største skogbrannen siden krigen. Skogområder tilsvarende nesten 3.000 fotballbaner gikk tapt i Froland i Aust-Agder.

Stokkeland var selv med på slukningsarbeidet.

Brannen startet som følge av gnister fra en skogsmaskin med kjettinger og belter.

Den hyppigste årsaken til skogbranner er bruk av griller og bål, og det er i dag bålforbud i all skog og utmark.

– Men det er også en utfordring med industri som jobber i skogen. Vi er veldig glad for at de som driver i skogsnæringen stopper hogsten en times tid før de skal hjem for dagen og sjekker der de har arbeidet, sier varabrannsjefen.

Skogsmaskiner kan lage gnistregn når de grafser i skogbunnen og treffer stein. Derfor kan brannvesenet også forby skogdrift av hensyn til brannfaren, skriver Brannvernforeningens fagblad Brann & Sikkerhet.

Hvis skogsarbeidet må stoppe på Øst- og Sørlandet vil de som driver skogsmaskiner daglig tape inntekter på omkring 7 millioner kroner.

Brannsmekke

Skogeiere og entreprenørselskapene som arbeider i skogen, innfører nå flere tiltak for å redusere skogbrannfaren. Dette gjøres i samarbeid med blant annet brannvesenet og forsikringsselskapet Skogbrand, som eies av skogeierne og er det eneste av sitt slag i Norge.

Forsikringsselskapet har deltatt i arbeidet for å innføre nye rutiner og bedre kvalitetssikringssystemer i skogsarbeid.

– Dette kan innebære å ikke kjøre over tørt hogstavfall, ta av belter og kjettinger og vurdere å kjøre bare på natt og formiddag, sier Kjetil Løge, markedsdirektør i Skogbrand, til Brann & Sikkerhet.

Selskapet har distribuert pakker med slukkeutstyr som hakker, skogbrannsmekke og vanndunk med såpevann, som er mer effektivt enn rent vann. I tillegg går skogsarbeiderne på kurs arrangert av brannvesenet.

Forsikringsdekningen for skogsområdene er ganske bra for Øst- og Sørlandet, men særlig i Midt-Norge, der man ser at skogbrannfaren øker, mangler flere av skogene forsikring.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken