Mange barn blir skadet av foreldrenes uaktsomhet

PASS PÅ DENNE: Små barn blir ofte utsatt for skåldeskader, sier branninspektør Anders Øverby. (Arkivfoto: Cathrine Loraas Møystad

PASS PÅ DENNE: Små barn blir ofte utsatt for skåldeskader, sier branninspektør Anders Øverby. (Arkivfoto: Cathrine Loraas Møystad

En ny forebyggende kampanje vil få ned tilfeller av brannskader i Norge. Brannskader er sjeldent trukket frem som en stor risiko og en ny kartlegging har for første gang avdekket omfanget av brannskader i Norge.

DEL

«Sky ilden» er en landsdekkende informasjonskampanje som skal bidra til færre brannskader, og formidle kunnskap om behandling av skader som likevel oppstår. Prosjektet er et samarbeid mellom lokale brannvesen, Norsk forening for brannskadde, Norsk brannvernforening og er støttet av Helsedirektoratet.

537 brannskader i Hedmark

Kartleggingen viser blant annet at rundt 15.000 personer får medisinsk behandling for brannskader årlig. Barn i alderen 0–9 år er de mest utsatte. I Hedmark ble 537 personer brannskadd i 2015. 316 personer ble sendt til fastlegen, mens 221 ble behandlet på legevakt.

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er med på kampanjen, og branninspektør Anders Øverby håper at folk får øynene opp, slik at antallet ulykker som fører til brannskader går ned.

-De fleste brannskader kan unngås. Nå skal vi ut å fortelle publikum hva de skal gjøre for å unngå brannskader, og hva de må gjøre om de likevel opplever dette, sier Øverby.

Småbarnsforeldre uaktsomme

Øverby peker på at mange som pådrar seg en brannskade, selv forårsaker den. Det er også mange småbarnsforeldre som ved sin uaktsomhet bidrar til at barna blir brannskadd. Her er skåldeskader en gjenganger. Dette er forhold som nå skal synliggjøres i en landsomfattende kampanje med skadeforebyggende informasjon.

10 praktiske tips for å unngå de vanligste brannskadene:

  • Ikke la små barn oppholde seg ved en komfyr som er i bruk.
  • La kjelehåndtak peke innover.
  • Monter barnesikring på stikkontakter.
  • Pass på å avgrense barns tilgang til peis og andre ting med varme overflater.
  • Ikke ha duker på bordet som barn lett kan dra i. Tenk på plassering av stearinlys og varme drikker i forhold til barns rekkevidde.
  • Vær bevisst på hvor og hvordan du løfter og bærer te/kaffe og varme gryter. Ikke gjør dette direkte over eller i nærhet av barn. Vær ekstra oppmerksom ved amming.
  • Pass på at barn ikke kan tappe brennhett vann fra krana. Juster gjerne ned temperaturen på vannet fra berederen.
  • Oppbevar fyrtøy på en trygg måte.
  • Bensin må aldri brukes som tennvæske.
  • Etterfyll ikke rødsprit på et apparat som akkurat har vært i bruk.

-Ifølge våre funn er antall personer som årlig pådrar seg brannskader her i landet, så høyt at det må kunne karakteriseres som et betydelig samfunnsproblem. Det dreier seg om milliardbeløp i helsetjenester og andre offentlige ytelser. I tillegg medfører brannskader personlige lidelser som ikke lar seg måle, sier Rolf Søtorp, administrerende direktør i Norsk brannvernforening.

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen vil i første omgang dele ut effekter som belyser temaet.

– Ettersom dette er en helt ny forebyggende kampanje, har vi fått et begrenset antall, færre enn vi håpet på, med effekter (magneter og klistremerker), så «alle» vil jo ikke få. Ettersom vi er 10 kommuner, og for at flest mulig får høre om kampanjen, har vi valgt nå i første omgang at feier`n deler ut mye av dette på tilsyn, fortrinnsvis hos småbarnsforeldre. Vi markerer også kampanjen på vår Facebook-side, informerer Øverby.

– Vi vil også dele ut litt i andre sammenhenger, hvor vi møter folk flest. Selv om vi ikke har igjen (eller får flere) effekter til vårens skoleundervisningsrunde i alle våre kommuner, cirka 700 6.-klassinger, vil dette være en kampanje vi vil informere om.

Mer info kan finnes på www.skyilden.no.

Artikkeltags