Brannen i Terningen barnehage: Siktede skal utredes for tilregnelighet

Mannen tilsto å ha tent på Terningen barnehage i november i fjor. Nå skal han utredes av en sakkyndig om han var tilregnelig.